Tìm kiếm
Trong nước Nước ngoài

1900 6920
04.66 888684
      
greenspa H?i t? thi?n Xanh Viet Green Media Green Education Viet Green Immigration & Visa Viet Green Travel Masterbeefs Viet Green Golf
Gi tr? c?t li c?a Du L?ch Xanh
Tour h gi r? 2013
Quy trnh ph?ng v?n visa Hoa K?
Tuy?n d?ng Du L?ch Xanh
Lm visa nhanh chuyn nghi?p
Booking Global Hotel Tours Cars
Facebook Du Lich Xanh
Du h?c Xanh
Tm ??i s? qun t?i Vi?t Nam
Tuy?n PG s? ki?n
D?ch v? xin c?p th? Apec
Cho thu Tr?c th?ng
Mobifone Phu Thai Group EuroWindows Massan Group Petro Vietnam T?p ?on Ha Pht CanonVietnam Viglacera Truc Bach JSC Vinhomes Viettel KPMG AlphanamGroup Huawei Vietnam Vietinbank Vingroup vnpt Vietcombank Vinamilk Licogi 18 Cienco 5 Song Da 11 Savills Posco Toyota M? ?nh Ernst & Young Agribank

Số lượt xem: 9198
G?i lc 01:49' 02/01/2014
Xin l?ch h?n ph?ng v?n lm visa M? thng 01/2014
THNG TIN C?P NH?T V? L?CH H?N PH?NG V?N XIN VISA M? V
CC TH? T?C C?N THI?T ?? XIN CC DI?N VISA M?  (c?p nh?t hng ngy)


     Khi t? v?n xin visa M? cho Qu khch hng, Du L?ch Xanh - Viet Green Travel ti?p xc v?i nhi?u cu chuy?n th v? v ?n t??ng v? h?: Nhi?u du khch lun lo l?ng v? vi?c ch? ??ng t? xin visa M? v tm l khng t? tin,lo u qu; C 1 gia ?nh mu?n sang ?on t? v?i con ru?t sau 7 l?n tr??t visa m khng hi?u l do v sao; C nhi?u em h?c sinh gi?i mu?n du h?c cc tr??ng danh ti?ng t?i M? nh?ng lun e ng?i khi ph?ng v?n...
     B? ph?n T? v?n visa du l?ch M? c?a Du L?ch Xanh -  Viet Green Travel v?i ??i ng? nhn vin  giu kinh nghi?m, hi?u bi?t t?t v? cc th? t?c (cc di?n) xin visa M? s? th??ng xuyn c?p nh?t l?ch h?n ph?ng v?n visa c?a ??i s? qun Hoa K? trn trang website: www.dulichxanh.com.vn hng ngy nh?m gip cho Qu khch c nhu c?u xin visa M? d? dng theo di v ch? ??ng s?p x?p th?i gian chu?n b?, n?p h? s? xin ph?ng v?n l?y visa cho chuy?n du l?ch M? ho?c th?m thn, cng tc M? c?a mnh. ??ng th?i, chng ti c?ng cung c?p ??y ?? v? cc di?n xin visa M? cho Qu v? tham kh?o nh? l m?t knh thng tin b? ch, ?ng tin c?y v trung th?c theo ?ng quy chu?n thng tin trn website ??i s? qun M? t?i Vi?t Nam.

Ngy n?p h? s? Ngy h?n ph?ng v?n
02/01/2014
03/01/2014
11/01/2014
09/01/2014
13/01/2014
21/01/2014
??I S? QUN M? T?NG L? PH PH?NG V?N XIN VISA M? T? NGY 13/4/2012 LN 160 USD, CHI TI?T T?I ?Y
VUI LNG LIN H? T? V?N HOTLINE: +84 1237 333 335 | +84 989313339

U.S. Department of State Home Travel.State.Gov Home

Hanoi (HAN)
Rose Garden building, 170 Ngoc Khanh, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
NIV Appointment System - Select Appointment Date  


NIV Appointment System - Select Appointment Date  
Please select an available appointment date from the calendar.
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
   1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9

10
 
11
 
12
 
13

14

15

16

17
 
18
 
19
 
20
 
21

22

23

24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
   Appointment Date Fully Booked       Appointment Date Not Available

  Appointment Date Available        

?? ?? ngh? ngy ph?ng v?n s?m h?n, xin vui lng lin h? nhn vin t? v?n visa c?a Du l?ch Xanh - Viet Green Travel ?? ???c h??ng d?n lm ??n ?? ngh? xin ph?ng v?n visa kh?n. N?u ??n xin ph?ng v?n s?m c?a du khch ???c ch?p thu?n, ??i s?
qun Hoa K? s? lin l?c qua ??a ch? th? ?i?n t? xc nh?n r?ng du khch c th? ??n ph?ng v?n vo b?t k? ngy lm vi?c no.


L?CH KH?I HNH TOUR M? - CHU U C CANADA

HOA K? - MUA S??M HA?NG HI?U SIU RE?& ?O?N N?M M??I

STT

L?ch trnh

Ngy kh?i hnh

Gi tour

1

Hoa K?  - B? Ty: 7 ngy

Los Angeles LasVegas Hoverdam Hollywood - Universal

20/12/2013

20/01/2014

30/01/2014

64.590.000

64.190.000

64.950.000

2

Hoa K? - B? Ty: 9 ngy

Los Angeles LasVegas Hoverdam Hollywood Universal San Jose San Francisco

26/12/2013

02/02/2014

26/02/2014

73.990.000

74.500.000

73.500.000

3

Hawaii: 6 ngy

Honolulu Pearl Harbor Mini Circle Island Polynesian - Shopping

29/12/2013

03/02/2014

 

50.550.000

73.990.000

4

Hoa K? - B? ?ng: 6 ngy

New York Philadenphia Washington DC

28/12/2013

28/01/2013

65.550.000

69.990.000

5

Hoa K? - B? ?ng B? Ty: 11 ngy

New York Philadenphia Washington DC- LasVegas Hoverdam Los Angeles - Hollywood

20/12/2013

01/02/2014

29/02/2014

77.550.000

79.500.000

75.550.000

6

Hoa K? - B? ?ng B? Ty: 12 ngy

New York Philadenphia Washington DC- LasVegas Los Angeles San Jose San Francisco

02/02/2014

29/02/2014

82.990.000

79.550.000

CANADA ?N T?T GIA?P NGO? BN NG???I THN

 

1

 

Vancouver Montreal Ottawa Torronto

11 NGA?Y

02/02/2014

26/02/2014

26/03/2014

89.990.000

88.880.000

87.770.000

C MU?A HE? ??N TRONG ?M GIAO TH??A

 

1

 

Sydney Canberra Melbourne

7 NGA?Y

02/02/2014

28/02/2014

28/03/2014

61.550.000

56.690.000

55.550.000

CHU U T?T X?? LA?NH & HA?I LO?C ??U N?M

 

1

 

Php ??c B? - H Lan

10 NGA?Y

02/02/2014

26/02/2014

26/03/2014

75.550.000

69.990.000

68.990.000

 

2

 

Ty Ban Nha Php

11 NGA?Y

05/02/2014

26/02/2014

26/03/2014

89.990.000

88.880.000

87.770.000        Gia? tro?n go?i ?a? bao g?m Visa T??ng ba?o hi?m toa?n c?u

        Qua? t??ng h?p d?n  - Bo?c th?m tru?ng th???ng Ha?i lo?c ??u n?mTHNG TIN KHC LIN QUAN ??N LM VISA M? HI?U QU? NH?T

* Quy trnh ph?ng v?n lm visa M?
* ??ng k l?ch h?n ph?ng v?n visa M? kh?n
* Th? t?c lm visa du l?ch M?, xin visa cng tc M? c?p t?c
* Cc lo?i visa M?
* Lm visa M? qua ???ng b?u ?i?n EMS
* Xin visa M? di?n ??u t? EB-5
* Quy ??nh m?i v? l? ph xin visa M? m?i
* C?m nang lm visa M? thu?n l?i
* Cc ch??ng trnh
Work and Travel 2013
* Th? t?c lm visa ??nh c? v b?o lnh ??nh c? M?
* T? v?n xin visa du hoc M? v?i nhi?u ch??ng trnh h?c b?ng ? cc tr??ng ??i h?c M? danh ti?ng

Du l?ch n??c M? | Tour du l?ch M? | Ch??ng trnh Du l?ch M? | Tour Hoa Ky | T? v?n xin Visa M? | D?ch v? t? v?n xin Visa Hoa K? | Du l?ch th?m thn M? | V my bay ?i M? | Xc ti?n th??ng m?i v H?i ch? t?i M? | Tour du lich Hoa Ky | Chuong trinh du lich My | Du lich Hoa Ky | Visa du hoc My | Visa chua benh tai My | Lam visa My qua buu dien | Th? t?c xin visa k?t hn M?

LIN H? T? V?N VISA M? MI?N PH T?I PHNG VISA M? - DU L?CH XANH
0989 313339 | 01235 333 331

H??NG D?N TH? T?C XIN VISA DU L?CH M?

??i s? qun Hoa K? quy ??nh trnh t? xt duy?t v nh?ng gi?y t? c?n thi?t khi lm visa du l?ch ??i v?i
nh?ng ng??i mang h? chi?u Vi?t Nam nh? sau:
- Hon t?t ??n xin c?p th? th?c theo m?u DS 160
- L?y h?n ph?ng v?n
- N?p l? ph xin c?p th? th?c khng hon l?i l 160 USD (n?p b?ng USD, ti?n m?t) t?i ngn hng Citibank
. L? ph ny ch? cho m?t l?n ph?ng v?n xin
visa M?, khng th? hon tr? nh?ng c th? chuy?n nh??ng cho
ng??i khc. L? ph visa M? s? t?ng ln 160 USD t? ngy 13/4/2012.
- Chu?n b? cc gi?y t? c?n thi?t ?? mang theo khi ?i ph?ng v?n:
 • H? chi?u cn h?n s? d?ng t? 06 thng tr? ln.
 • Cc h? chi?u c? ? t?ng ?i du l?ch cc n??c, ??c bi?t l cc n??c pht tri?n (chu u, Nh?t B?n,
 • c, Hn Qu?c...) ho?c hnh ?nh ch?ng minh n?u khng cn h? chi?u c?.
 • 2 ?nh c? 5 x 5 ch?p trong vng 6 thng g?n nh?t (ch?p th?ng, phng tr?ng).
 • Ch?ng minh ti chnh v ti s?n nh?: gi?y t? nh/ ??t, xe t, gi?y xc nh?n c c? ph?n, c? phi?u,  ti kho?n/s? ti?t ki?m, h?p ??ng cho thu nh/xe, gp v?n (n?u c)
 • H? kh?u, gi?y ??ng k k?t hn ho?c gi?y xc nh?n ly hn (n?u c), khai sinh cc con (n?u c).
 • N?u qu khch c con du h?c ? M?, chu?n b? thm: b?ng ?i?m ho?c thng bo k?t qu? h?c t?p  g?n nh?t c?a ng??i ?ang du h?c, cc bin lai ?ng h?c ph, bin nh?n chuy?n ti?n.
 • N?u l ch? cng ty TNHH, doanh nghi?p ho?c h? kinh doanh c th?:  gi?y php thnh l?p DN/ gi?y php ??ng k kinh doanh; gi?y ??ng k m s? thu?, bo co ti chnh hng qu ho?c n?m (n?u c); ho ??n ?ng thu? 3 thng g?n nh?t; danh sch/ b?ng l??ng nhn vin (n?u c), cc h?p ??ng mua bn v?i ??i tc, khch hng (n?u c), T? b??m gi?i thi?u v? cng ty, doanh nghi?p ho?c s?n ph?m, d?ch v? ?ang kinh doanh (n?u c), Danh thi?p giao d?ch (n?u c).
 • N?u l cn b? cng nhn vin cng ty nh n??c, cng ty TNHH, DNTN: H?p ??ng lao ??ng; Gi?y b? nhi?m ch?c v? (n?u c); Gi?y xc nh?n c?a c? quan cng tc c ghi r th?i gian cng tc, ch?c v?, m?c l??ng hng thng; Gi?y cho php ngh? php ?i du l?ch v?i th?i gian c? th? c?a c? quan ch? qu?n.
 • N?u l cn b? h?u tr: th? h?u tr, s? l??ng h?u.
 • N?u ?i theo tour c?a cng ty du l?ch c?n c h?p ??ng du l?ch, ch??ng trnh tham quan c? th?, v my bay kh? h?i...
L?U :
- Khi ??ng k tham d? tour, qu khch ch? c?n N?P cc gi?y t? k? trn b?ng B?N PHOTO, KHNG C?N CNG CH?NG. B? gi?y t? b?n chnh ch? mang theo vo ngy tham d? ph?ng v?n xin
visa.
- ??n d? ph?ng v?n ?ng h?n, t?t nh?t nn ??n s?m h?n 20 pht so v?i gi? ghi trn gi?y h?n. Khi ?i mang theo ??n xin c?p th? th?c, th? xc nh?n cu?c h?n ph?ng v?n qua m?ng, bin lai ?ng l? ph ph?ng v?n
M? v cc gi?y t? c?n thi?t khc (b?n chnh).
- Tr? l?i trung th?c v ng?n g?n cc cu h?i c?a vin ch?c lnh s? qun M?


NH?NG THNG TIN QUAN TR?NG KHI PH?NG V?N XIN VISA M?
Nh?ng h??ng d?n d??i ?y s? gip b?n chu?n b? v n?p h? s? nhanh chng h?n.

A - Tr??c ngy ph?ng v?n: B?n c?n chu?n b? nh?ng gi?y t? theo ?ng th? t? sau ?y:
 • Ch?ng minh nhn dn ho?c gi?y t? ty thn c dn ?nh (??i s? qun Hoa K? khng yu c?u n?p CMND)
 • H? chi?u ? k ? trang 3 v tho h?t v? ngoi. H? chi?u ph?i cn hi?u l?c t nh?t 6 thng k? t? ngy d? ki?n k?t thc chuy?n ?i M?. Tr? em ph?i c h? chi?u ring k? c? khi ?i cng v?i b? m?. (LSQ t?i TPHCM khng yu c?u tr? em ph?i c h? chi?u ring)
 • T? xc nh?n c?a ??n xin visa DS-160, c m v?ch. (khng c?n in ton b? h? s? m ch? c?n in  gi?y xc nh?n, nn in b?ng my in laser ?? ??m b?o m v?ch ho?t ??ng t?t nh?t).
 • Bin nh?n ?ng l? ph xin c?p th? th?c khng hon l?i l 160 USD c?a ngn hng Citibank (bao g?m c? 2 lin mu h?ng v mu vng).
 • M?t ?nh 5 x 5 cm m?i ch?p trong vng 6 thng, trn n?n tr?ng, th?y r c? 2 tai. ?nh ph?i ???c dn ho?c d?p b?ng 2 ghim vo gc d??i bn tay tri c?a t? xc nh?n ??n DS-160.
 • Phi?u xc nh?n cu?c h?n ph?ng v?n ? ??ng k trn m?ng
Nh?ng ng??i s? d?ng h? chi?u ngo?i giao ho?c cng v? c?n n?p thm: B?n g?c cng hm c?a B? Ngo?i Giao Vi?t Nam. N?u nhi?u ng??i c chung m?t cng hm, ng??i n?p h? s? ??u tin ph?i n?p b?n g?c, nh?ng ng??i sau m?i ng??i n?p m?t b?n sao.

Nh?ng ng??i xin visa du h?c v khch trao ??i (visa F, M, v J) n?p thm:
M?u ??n I-20 ho?c DS-2019 (???ng ??n k vo cu?i trang 1). N?u ???ng ??n xin visa du h?c (F1) ch?a ?? 18 tu?i, b?/m? ho?c ng??i gim h? c?ng ph?i k vo m?u I-20.

Nh?ng ng??i xin visa ?? lm vi?c c th?i h?n v nh?ng ng??i l?u chuy?n trong cng ty (visa H v L) n?p thm:
M?u ??n I-129, H? s? lm vi?c khng ??nh c?, ho?c m?u I-797, B?n thng bo.

L?u :
 • N?u khng n?p ??y ?? gi?y t? ho?c n?p khng ?ng th? t?, b?n s? ???c yu c?u r?i kh?i hng, b? sung ho?c s?p x?p l?i h? s? v x?p hng l?i t? ??u.
 • T?t c? nh?ng gi?y t? h? tr? (ch?ng minh nh?ng m?i rng bu?c v? cng vi?c, ti chnh, gia ?nh t?i Vi?t Nam nh?: gi?y ??ng k k?t hn, gi?y khai sinh c?a con, gi?y php ??ng k kinh doanh, gi?y ch?ng nh?n s? h?u nh ??t, xe t, c? ph?n, c? phi?u.) ph?i ?? ring v ch? n?p khi c yu c?u.
B - Vo ngy ph?ng v?n
1.  Tr??c khi qua c?a b?o v?:
 • B?n c th? ??n s?m h?n ho?c mu?n h?n gi? h?n nhi?u nh?t l 20 pht.
 • Ton b? cu?c ph?ng v?n bao g?m cc b??c n?p h? s?, l?y vn tay, ph?ng v?n c th? ko di vi gi? ??ng h?. B?n vui lng dnh tr?n m?t bu?i sng ho?c chi?u ?? tham d? ph?ng v?n. Nh?ng ng??i ???c h?n ph?ng v?n sau 11h c th? s? ra v? lc 12h v quay l?i lc 13h30 ?? ti?p t?c bu?i ph?ng v?n.
 • B?n khng ???c php mang cc thi?t b? ?i?n t? (?i?n tho?i di ??ng, radio, my ghi m, my tnh, PDA, my quay phim, my ?nh, my casstte) vo bn trong ??i s? qun/Lnh s? qun Hoa K?. ?? ti?t ki?m th?i gian, b?n nn ?? cc thi?t b? ny ? nh, trong t/xe my ho?c g?i ? phng b?o v? trong th?i gian ph?ng v?n.
 • ??i s? qun/Lnh s? qun khng c ch? ??u xe t/xe my. T?i TPHCM, b?n c th? g?i xe t?i cc bi gi? xe trn ???ng L V?n H?u (??i di?n LSQ) ho?c d??i t?ng h?m Kumho Asiana Plaza. Ph gi? xe: 5.000vnd/chi?c.
2.  Sau khi qua c?a b?o v?:
 • ?SQ t?i H N?i: B?o v? s? gi? CMND (ho?c gi?y t? ty thn c ?nh) cho ??n khi b?n r?i kh?i ta nh. B?n ph?i ?eo th? dnh cho khch ln o ? v? tr d? nhn, trong ton b? th?i gian ? trong ??i s? qun. Phng ch? n?m ? t?ng 2.
 • LSQ ? TPHCM: Trnh h? chi?u v gi?y h?n ph?ng v?n. B?o v? ch? gi? l?i cc thi?t b? ?i?n t? (?i?n tho?i di ??ng, laptop, PDA...), cc v?t d?ng b?ng kim lo?i (h?p qu?t, cha kha...) v pht cho b?n m?t th? nh?a c ?nh s?. B?n s? gi? th? ny cho ??n h?t bu?i ph?ng v?n, ra c?ng v ??i th? ?? nh?n l?i cc v?t d?ng c nhn. Phng ch? n?m bn tay tri, sau c?ng b?o v?.
3.  T?i phng ch?:
 • ?SQ t?i H N?i: L?y s? t?i my pht s? ? c?a phng ch? (nh? l?y 2 lin s? cho m?i h? s?). Sau ? x?p hng n?p ??n ? cc c?a s? nh?n ??n theo ch? d?n c?a b?o v? ho?c nhn vin ??i s? qun (b?n ??a 1 lin s? cho nhn vin nh?n ??n v gi? lin kia su?t bu?i ph?ng v?n), r?i ra gh? ng?i ch? g?i s? ?? l?y vn tay 10 ngn. Trong th?i gian ng?i ch?, b?n nn lau s?ch 10 ??u ngn tay b?ng n??c r?a tay kh c trong phng ch?, xem h??ng d?n l?y vn tay chi?u trn tivi ho?c treo trn t??ng. Sau khi l?y d?u vn tay, ti?p t?c ch? g?i s? ?? vo phng ph?ng v?n.
 • LSQ t?i TPHCM: B?n x?p hng n?p h? s? (h? chi?u, t? xc nh?n ??n xin visa D-160 c m v?ch, bin nh?n ?ng l? ph t?i Citibank, hnh, gi?y h?n ??ng k ph?ng v?n) v l?y s? th? t?, sau ? ng?i ch? g?i s? ln l?y d?u vn tay v ch?p hnh. Ti?p t?c quay l?i gh? ng?i ch? g?i s? ln ph?ng v?n.
4.  Ph?ng v?n v l?y k?t qu?:
 • Vin ch?c ng??i M? s? ph?ng v?n b?n b?ng ti?ng Vi?t thng qua thng d?ch vin v c th? s? ki?m tra vn tay 1 ngn b?t k?. (Vin ch?c ?SQ & LSQ g?i s? theo m?c ?? ph?c t?p c?a t?ng tr??ng h?p ch? khng nh?t thi?t theo th? t?, v v?y, b?n nn ch nghe g?i s? trong th?i gian ng?i ch?).
 • N?u ??n xin visa ???c ch?p nh?n, vin ch?c ng??i M? s? thu l?i h? chi?u v pht cho b?n m?t gi?y bin nh?n. Sau ?, b?n c?m bin nh?n ??n qu?y EMS trong phng ch?, lm t? khai ??a ch? nh?n l?i h? chi?u cng visa v ?ng l? ph 30.000vnd. Hai ngy sau, EMS s? g?i h? chi?u v visa v? ??a ch? b?n yu c?u.
 • N?u b? t? ch?i c?p visa, b?n s? ???c vin ch?c ng??i M? tr? l?i h? chi?u cng nh?ng gi?y t? c?n thi?t khc ngay sau cu?c ph?ng v?n.


QU KHCH LIN H? T? V?N VISA M? MI?N PH C?A DU L?CH XANH - VIET GREEN TRAVEL:
* T?i H N?i:
??a ch?: S?102 H50 Ng 41/27 Ph? V?ng, P. ??ng Tm, Q.Hai B Tr?ng, H N?i
Tel: 04.36285414 - Fax: 04.36285415 
Hotline: 0989313339 | 0988 262616 
Email: sales@dulichxanh.com.vn | info@dulichxanh.com.vn
Website: www.dulichxanh.com.vn | www.vietgreentravel.com.vn
Skype: vietgreentravel | Yahoo Chat: vietgreentravel

* T?i Qu?ng Bnh:
??a ch?: 64 Hong Di?u - P.Nam L - TP. ??ng H?i - Qu?ng Bnh
Tel: 0523.836 333  - 
Fax: 0523.836 336
Hotlines: 0903295730 | 01235 333 331
Email: quangbinh@dulichxanh.com.vn
Website: www.dulichxanh.com.vn | www.vietgreentravel.com.vn

Du l?ch M? | Tour du l?ch M? | Ch??ng trnh Du l?ch M? | Tour Hoa Ky | T? v?n xin Visa M? | D?ch v? t? v?n xin Visa Hoa K? | Du l?ch th?m thn M? | V my bay ?i M? | Xc ti?n th??ng m?i v H?i ch? t?i M? | Tour du lich Hoa Ky | Chuong trinh du lich My | Du lich Hoa Ky | Visa du hoc My | Visa chua benh tai My | Lam visa My qua buu dien | Th? t?c xin visa k?t hn M?


Tác giả: Phan Th? Di?u
Nguồn tin: www.dulichxanh.com.vn

Các tin khác«Quay l?i

↑ Top


Gi tr? th?t c?a Viet Green Group