Tìm kiếm
Trong nước Nước ngoài

1900 6920
04.66 888684
      
greenspa H?i t? thi?n Xanh Viet Green Media Green Education Viet Green Immigration & Visa Viet Green Travel Masterbeefs Viet Green Golf
Gi tr? c?t li c?a Du L?ch Xanh
Tour h gi r? 2013
Quy trnh ph?ng v?n visa Hoa K?
Tuy?n d?ng Du L?ch Xanh
Lm visa nhanh chuyn nghi?p
Booking Global Hotel Tours Cars
Facebook Du Lich Xanh
Du h?c Xanh
Tm ??i s? qun t?i Vi?t Nam
Tuy?n PG s? ki?n
D?ch v? xin c?p th? Apec
Cho thu Tr?c th?ng
Mobifone Phu Thai Group EuroWindows Massan Group Petro Vietnam T?p ?on Ha Pht CanonVietnam Viglacera Truc Bach JSC Vinhomes Viettel KPMG AlphanamGroup Huawei Vietnam Vietinbank Vingroup vnpt Vietcombank Vinamilk Licogi 18 Cienco 5 Song Da 11 Savills Posco Toyota M? ?nh Ernst & Young Agribank

Số lượt xem: 1271
G?i lc 04:34' 24/10/2011
M?u t? khai c?p gi?y xc nh?n tnh tr?ng hn nhn

C?NG HO X H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??c l?p - T? do - H?nh phc

T? KHAI C?P GI?Y XC NH?N TNH TR?NG HN NHN

 Knh g?i: U? ban nhn dn.

H? v tn ng??i khai:

Dn t?c:.Qu?c t?ch:..

N?i th??ng tr/t?m tr.

Quan h? v?i ng??i ???c c?p Gi?y xc nh?n tnh tr?ng hn nhn:

?? ngh? ???c c?p Gi?y xc nh?n tnh tr?ng hn nhn cho ng??i c tn d??i ?y:

H? v tn:Gi?i tnh:..

Ngy, thng, n?m sinh:

Dn t?c:.Qu?c t?ch:.

S? Gi?y CMND/H? chi?u:.

N?i th??ng tr/t?m tr

.

Tnh tr?ng hn nhn hi?n t?i (1):.

.

      Ti cam ?oan l?i khai trn ?y l ?ng s? th?t v ch?u trch nhi?m tr??c php lu?t v? l?i khai c?a mnh.

      ?? ngh? U? ban nhn dn c?p Gi?y xc nh?n tnh tr?ng hn nhn cho (2)..

?? (3)..

 

                                                                              ngythngn?m

                                                                                                          Ng??i khai

                                                                                                       

 Ch thch:

(1)Ghi r: ?ang c v? ho?c c ch?ng; ho?c ch?a ??ng k k?t hn l?n no; ho?c ? ??ng k k?t hn, nh?ng ? ly hn hay ng??i kia ? ch?t;

(2) Cho b?n thn hay cho ng??i khc; n?u ?? ngh? cho ng??i khc th ph?i ghi r;

            (3) Ghi r m?c ?ch s? d?ng Gi?y xc nh?n tnh tr?ng hn nhn.

Tác giả: Nguy?n Long Ninh
Nguồn tin: www.dulichxanh.com.vn

Các tin khác«Quay l?i

↑ Top


Gi tr? th?t c?a Viet Green Group